Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas