Konkurso (atrankos) komisijos posėdžio protokolo išrašo išdavimas