Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas